Trang chủ

Cơ cấu tổ chức Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

6/28/2016 9:51:34 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

Cơ cấu tổ chức Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

Viện trưởng: TS. Cao Xuân Khánh
Phó Viện trưởng:

1. TS. Nguyễn Văn Lộc (Phụ trách NCKH)

2. TS. Nguyễn Thanh Long (Phụ trách Hợp tác Quốc tế)

3. TS. Hồ Văn Thời (Phụ trách Công tác Học sinh – Sinh viên)

4. TS. Huỳnh Kim Hoàn (Phụ trách Đào tạo & Dự án Tổng hợp)

5. ThS. Lại Quốc Phương (Phụ trách Đào tạo nghề & Hợp tác Quốc tế)

Bộ phận chức năng:

1. Văn phòng (Chánh văn phòng: Phan Trần Hoài Ngọc)

2. Phó chánh văn phòng: Trần Thanh Hà

3. Phòng Tổ chức, Cán bộ (Trưởng phòng: ThS. Đặng Quang Hoàng)

4. Phòng Đào tạo (Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn)

5. Phòng Kinh tế – Tài chính (Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Bích Hiệp)

6. Phòng Máy tính (Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hoài Nam)

7. Phòng Nghiên cứu Khoa học (Trưởng phòng: TS. Phạm Ngọc Hiền)

8. Phòng Công tác Xã hội (Trưởng phòng: TS. Nguyễn Hoàng Tuấn Anh)

9. Phòng Hợp tác Quốc tế (Trưởng Phòng: Nguyễn Kim Quang)