Đào tạo Cử nhân thực hành

Cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cao cho sinh viên VN. Chương trình Cử nhân thực hành tạo dựng môi trường đào tạo chất lượng cao ngay tại ITEDIC, cung cấp cho sinh viên viên kiến thức, kỹ năng  bằng cấp giống như đi du học mà chi phí thấp hơn nhiều...